Szerződési feltételek

Áruk értékesítéséhez a www.pppiter.sk internetes áruházon keresztül.

E-bolt üzemeltetője:


Pozsony, ,
Szlovák Köztársaság
Cégazonosító:
HÉA-szám:

A társaság be van jegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, szakasz: Sro, lapszám: 137852 / B.


1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.0 Rendelés szerint gyártunk árut, nem tartjuk raktáron az árut, a gyártási idő 7-14 napra meghosszabbítható

1.1 Az eladó a GoMerch s.r.o. cég, e-mail: info@gomerch.sk (a továbbiakban csak az eladó).

1.2 Vevő minden olyan természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon kapcsolatba lép az Eladóval azzal a szándékkal, hogy megvásárolja az Eladó által kínált árukat.

1.3 A vevő minden olyan természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon felveszi a kapcsolatot az eladóval azzal a kéréssel, hogy az eladó olyan árukat szerezzen be, amelyek nem szerepelnek az ajánlatban, ezen áruk megvásárlásának szándékával.

1.4 A vevő az eladó online áruházának weboldalának használatával és a megrendelés megerősítésével elfogadja a jelen Feltételeket.

1.5 A jelen üzleti feltételek az új üzleti feltételek kiadásáig érvényesek.


2. MEGRENDELÉS

2.1 A vevő az alábbiak szerint rendelheti meg az árut:

a) az eladó weboldalán található bevásárlókosár segítségével,

2.2 A vevő a megrendelés elküldésével vállalja, hogy átveszi a megrendelt árut és megfizeti az árukért az elfogadott árat.

2.3 Az eladó 72 órán belül megerősíti az elküldött megrendelést e-mailben, és egyúttal értesíti a vevőt az áruk elérhetőségéről és szállítási dátumáról. Minden megerősített megrendelés kötelező!

2.4 Az eladó vállalja, hogy a megrendelésnek megfelelően a megfelelő típusú és mennyiségű árut szállítja le a megállapodás szerinti áron.

2.5 A megrendelés lemondása a vevő részéről indoklás nélkül, az áru megrendelésétől számított 24 órán belül lehetséges. A vevő lemondhatja a megrendelést az eladó weboldalának Ügyfél részében, telefonon vagy e-mailben. Miután ellenőrizte, hogy a megrendelés törlésének feltételei teljesülnek-e, az eladó e-mailben vagy telefonon megerősíti a vevőnek a megrendelés törlését. Abban az esetben, ha a megrendelt áruk összege már kifizetésre került, az eladó visszaküldi a pénzt a vevő bankszámlájára, vagy más megbeszélt módon szállítja.

2.6 Az eladónak joga van törölni a megrendelést, ha a megrendelt áru nem biztosítható. Ilyen esetben a kifizetett összeget azonnal teljes egészében visszaküldi a vevőnek, vagy felajánlja neki pótárukat, vagy más megoldást, ha a vevő beleegyezik. Az eladónak joga van lemondani a megrendelést is, ha nem tud kapcsolatba lépni a vevővel (helytelenül megadott vagy tőzsdén nem szereplő elérhetőségek, nem elérhetőek ...).


3. ÁRAK

3.1 Az eladó áfa-fizető.

3.2 A megrendelés alapárához hozzáadódik az áruszállítás ára annak alapján, hogy a vevő melyik szállítási módot választja.

Az ár a megrendelt áruk össztömegéből származik, és az aktuális árfolyam közvetlenül látható a megrendelésben (minden szállítási mód esetében). A csomagolást a szállítás ára tartalmazza.


4. FIZETÉSEK

4.1 A vevő az áru utánvéttel vagy átutalással fizethet az eladó számlájára proforma (előleg) számla alapján. Az elküldött megrendelés alapján az eladó proforma (előleg) számlát állít ki, amelyet a megrendelés visszaigazolásával együtt e-mailben elküld. A vevő ezt a fizetést az alábbiak szerint teljesítheti:

a) átutalási megbízás a számlájáról

b) közvetlen készpénzbefizetés az eladó számlájára,

4.2 A fizetés csak EUR / CZK / ....

4.3 Az eladó az áruval együtt elküldi az adó dokumentumot (számlát) a vevőnek.


5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1 Az eladó által kínált áruk szállítási ideje a legtöbb esetben a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül van, a maximális szállítási idő 14 nap, vagy a vevővel kötött megállapodás meghosszabbítását követően.

5.2 Az eladó a megrendelés visszaigazolásakor telefonon tájékoztatja a vevőt a szállítási időről és a szállítás dátumáról. Ha a meghirdetett meghosszabbított szállítási időszak nem felel meg a vevőnek, lehetősége van a jelen Üzletszabályzat 2.5. Pontjának megfelelően lemondani a megrendelést.

5.3 Az árukat a megrendelés visszaigazolását követően, a raktárból történő elszállítás összes feltételének teljesülése után azonnal kiszállítjuk.


6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

6.1 Az eladó biztosítja az áruszállítást úgy, hogy a vevő a megrendelésben kínált lehetőségek közül választhat:

a) postai futár,

b) Cseh Posta.

6.2 Az átvétel helyét a vevő megrendelése alapján határozzák meg. Az áru kiszállítása a kijelölt helyre a szállítás teljesítésének minősül.

6.3 Az áruk megfelelően vannak csomagolva és rögzítve. A vevő köteles az áru átvételét követően ellenőrizni a szállítás integritását.

6.4 Az áruval együtt az eladó számlát (adóigazolást), szállítólevelet juttat el a vevőhöz. Az eladó megadja a kezelési útmutatót és a jótállási jegyet a nyomtatvánnyal együtt, ha az áru jellege megköveteli.

6.5 Az eladó addig felel az árukért, amíg azokat a vevő át nem veszi. Az árukat a vevő átvettnek tekinti attól az időponttól, amikor a vevő írásban megerősíti az áru átvételét.

6.6 Az eladó nem vállal felelősséget a megrendelt áruk vevőnek történő késedelmes kézbesítéséért, amelyet a fuvarozó okozott. A fuvarozó teljes felelősséggel tartozik a fuvarozó által a szállításban okozott kárért. Az ilyen eseteket az eladó úgy oldja meg, hogy új árut szállít a vevőnek, miután a fuvarozó minden kárát megfizette.

6.7 Nagyobb érdeklődés esetén előfordulhat, hogy áruhiány van bennünk, így több csomagban tudjuk kiszállítani az Ön által megrendelt árukat, míg Ön a csomagot és csomagokat egy csomagként fizeti.


7. VISSZAVONÁS A FELDOLGOZOTT RENDELETBŐL

7.1 A törvény szerint a vevő jogosult indoklás nélkül elállni a feldolgozott megrendeléstől (a törvény szerint "az adásvételi szerződésből", ha a vevő már átvette az árut) az azt követő 30 munkanapon belül. az áruk átvételéről.

7.2 A visszaküldendő áruknak:

a) sértetlen,

b) teljes (beleértve a tartozékokat, a dokumentációt, ...),

c) mellékelve a csatolt vásárlási igazolást.

7.3. Ha a vevő úgy dönt, hogy az árut a jelen Általános Szerződési Feltételek 7.1. Pontjának megfelelően visszaküldi, köteles:

a) forduljon az eladóhoz azzal a kéréssel, hogy visszavonja a feldolgozott megrendelést, közölje a megrendelés számát (változó szimbólum), a vásárlás dátumát és a visszatérítéshez szükséges számlaszámát,

b) küldje vissza az árut az eladó címére - ajánlott az árut ajánlott levélben, biztosítottként elküldeni és megfelelő csomagolást használni, hogy a szállítás során az eredeti csomagolás és maguk az áruk ne legyenek leírva, ne ragadhassanak vagy másképp romljanak a szállítás során nem vállal felelősséget az áruk elvesztéséért vagy károsodásáért),

c) megtéríti az áruk visszaküldésével kapcsolatos költségeket (postaköltség, biztosítás, ...), amennyiben az eladó nyilvánvaló hibát követ el.

7.4 Az ezen üzleti feltételek 7.1–7.3. Pontjainak teljesítése és a visszaküldött áru átvételét követően az eladó köteles:

a) vegye vissza az árut,

b) a teljes megrendelés visszavonásától számított 14 napon belül visszaküldi a vevőnek az árukért fizetett teljes árat, kivéve a szállítási díjat.

7.5 A jelen Feltételek 7.1–7.3. Pontjában foglalt feltételek bármelyikének be nem tartása esetén az eladó nem fogadja el a feldolgozott megrendelés visszavonását, és az árut a vevő költségére visszaküldik.


8. GARANCIÁK ÉS PANASZOK

8.1 A panaszok kezelésére az adott áru szavatossági feltételei, a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a speciális előírások az irányadók.

8.2 Az eladó webáruházában kínált összes termék szavatossági ideje 24 hónap. A vásárlás igazolása (csatolt számla) mindig elegendő a hibákért való felelősségből eredő jogok érvényesítéséhez (panasz). A vásárlás igazolásának panasz céljából történő benyújtása akkor is elegendő, ha garanciakártyát állítottak ki, de az ügyfél elvesztette.

8.3 A jótállás nem vonatkozik a termék (vagy alkatrészeinek) használatból eredő szokásos kopására.


8.4 A vevő köteles az igényelt árut tisztán, mechanikusan épen, a számla másolatával, szállítólevéllel együtt szállítani. A vevő köteles az áruval együtt megküldeni a hiba leírását.

8.5 PANASZ ELJÁRÁSA:

8.5.1. A lehető leghamarabb értesítsen minket e-mailben vagy telefonon a termék hibájáról.

8.5.2. Küldje vissza a terméket az eladó üzleti címére


9. FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK BESZÉLÉSE, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A Felhasználó, aki természetes személy, a Szerződés aláírásával vagy a Megrendelés elküldésével megerősíti, hogy a név, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám körében megadott személyes adatok helytállóak és igazak. A fenti személyes adatok feldolgozása törvényes alapon történik: a személyes adatok kezelése szükséges a Szerződés teljesítéséhez, amelyben a Felhasználó részt vesz, vagy a Szerződés megkötése előtt a Szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtásához szükséges. Felhasználó kérése az Art. 6. pont, 1. pont a) alpont b) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 irányelv hatályon kívül helyezéséről Az EK ("GDPR") személyes adat a személyes adatok Szolgáltató által történő összegyűjtése, tárolása és feldolgozása, valamint azok felhasználása számlázási célokra, áruk átadása, a megrendelés állapotára vonatkozó információk és a megrendelt és nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb műveletek, ideértve a Felhasználóval való későbbi kommunikációt (panaszok, a szerződéstől való elállás stb.), valamint a Szolgáltató saját marketingjének szükségleteit, a Szolgáltatások felajánlása, a termékekre vonatkozó információk küldésére, többek között elektronikus úton ( e-mail, sms, telemarketing). A felhasználó teljes felelősséget visel a helytelen vagy elavult személyes adatok által okozott károkért.

2. A Szolgáltató jogosult a személyes adatok 9.1. Pontban meghatározott körén kívüli feldolgozására. ezen ÁSZF rendelkezéseinek, amelyek feldolgozása nem egyeztethető össze a 9.1. jelen ÁSZF csak a Felhasználó által önként adott előzetes hozzájárulás alapján, előre meghatározott céllal, hatókörrel és időtartamra. A felhasználónak joga van bármikor írásban visszavonni a beleegyezést. A hozzájárulás visszavonása a Szolgáltatónak történő átadásának napján lép hatályba.

3. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Szolgáltatás működéséhez és működésének biztosításához szükséges körön kívül nem használ fel és nem ad meg személyes adatokat. Személyes adatokat harmadik félnek nem adunk át, kivéve azokat a termékeket, amelyek kifejezetten az ellenkezőjét állítják. Ilyen esetben azonban a Szolgáltató harmadik féllel fennálló szerződéses viszonyban köteles megállapodni a személyes adatok védelméről az alkalmazandó jogszabályoknak, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően, és köteles a Szerződésben tájékoztatni a Felhasználót arról is, hogy ellenkező esetben nem lehet a Szolgáltatást nyújtani. E célok érdekében a Szolgáltatónak meg kell szereznie a Felhasználó beleegyezését.

4. Minden személyes adatot a vonatkozó jogszabályok, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény védi.

5. A Szolgáltató nem jogosult beavatkozni a Felhasználó internetes prezentációinak tartalmába, és nem jogosult a Felhasználó elektronikus levelének figyelemmel kísérésére vagy elhalasztására sem, kivéve a Rendszeres biztonsági mentési tevékenységek végzését a Felhasználó számára a Megrendelése alapján.


6. A Szolgáltató vállalja, hogy minden lépést megtesz a Felhasználó személyes adatainak legmagasabb szintű biztonsága érdekében, valamint biztosítja a Felhasználó összes adatának, adatbázisának és levélfájljának elvesztését, megrongálódását vagy megsemmisülését.

7. A Szolgáltató a Felhasználó ügyfeleivel szemben a közvetítő pozíciójában jár el a Kbt. 28. GDPR. Ezért a Szolgáltató és a Felhasználó közötti megállapodásra az alábbiak vonatkoznak:

1. A Szolgáltató a Felhasználó előzetes külön írásos beleegyezése nélkül nem bízhatja meg a személyes adatok kezelését más közvetítővel. A Felhasználó írásbeli beleegyezése esetén a Szolgáltató köteles a személyes adatok védelmére ugyanazokat a kötelezettségeket előírni, mint amelyeket a jelen szerződés vagy más jogi aktus jelen Megállapodásban előír, míg a Szolgáltató felelősséggel tartozik a Felhasználóval szemben, ha egy másik közvetítő nem teljesíti kötelezettségeit. a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségek.

2. A Szolgáltató vállalja, hogy személyes adatokat csak a Szolgáltatások nyújtása céljából dolgoz fel.

3. A Szolgáltató személyes adatokat dolgoz fel a közte és a Felhasználó között létrejött megállapodás érvényességének és hatékonyságának teljes időtartama alatt.

4. A Szolgáltató a személyes adatokat a Felhasználó által feldolgozott mértékben kezeli.

5. Az érintett személyek a Felhasználó ügyfelei.

6.A Szolgáltató személyes adatokkal csak azokat a feldolgozási műveleteket végezheti el, amelyek a feldolgozás céljának teljesítéséhez szükségesek, különös tekintettel: gyűjtésre, gyűjtésre, tárolásra és ártalmatlanításra.

7. A Szolgáltató a személyes adatokat csak a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges mértékben köteles feldolgozni, és csak az ÁSZF jelen cikkében foglalt feltételeknek, vagy a Felhasználó írásbeli utasításainak megfelelően, még akkor is, ha a személyes adatokat harmadik személynek továbbítja ország vagy nemzetközi szervezet. Személyes adatok harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek történő átadása esetén, a Szlovák Köztársaságot kötelező külön szabályozás vagy nemzetközi megállapodás alapján, a Szolgáltató köteles a személyes adatok feldolgozása előtt értesíteni a Felhasználót erről a kérésről, ha külön rendelet vagy nemzetközi megállapodás A Szlovák Köztársaságot az ilyen értesítés közérdekből nem kötelezi.

8. A Szolgáltató köteles megvédeni a kezelt személyes adatokat azok károsodásától, megsemmisülésétől, elvesztésétől, megváltoztatásától, illetéktelen hozzáféréstől és nyilvánosságra hozatalától, átadásától vagy nyilvánosságra hozatalától, valamint minden egyéb megengedhetetlen feldolgozási módtól.

9. A Szolgáltató kijelenti, hogy garantálja a kezelt személyes adatok biztonságát, miközben technikai és szervezési intézkedéseket fogad el a Felhasználó jogainak és személyes adatainak védelme érdekében, különösen a továbbított személyes adatok véletlen vagy illegális megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása vagy illetéktelen nyilvánosságra hozatala ellen. az adatok, a tárolt személyes adatok vagy más módon kezelt személyes adatok, vagy az illetéktelen hozzáférés figyelembe veszik a személyes adatok feldolgozásának jellegét, mértékét, összefüggéseit és célját, azokat a kockázatokat, amelyek alááshatják a személyes adatok védelmének biztonságát, és azok súlyosságát.

10. A Szolgáltató köteles személyes adatokat harmadik félnek átadni, a személyes adatokat a megbeszélt céltól eltérő célra felhasználni, a saját vagy harmadik fél javára történő visszaélést felhasználni, valamint a cikk megsértésével nem kezelni a személyes adatokat. az ÁSZF.    

11. A Szolgáltató és alkalmazottai kötelesek megőrizni a Felhasználó ügyfeleiről megszerzett személyes adatok titkosságát. A személyes adatokat nem lehet személyes használatra felhasználni, azokat nem lehet közzétenni, átadni vagy hozzáférhetővé tenni. Vállalják, hogy ezt a titoktartást a megállapodás lejárta és hatékonysága után is fenntartják. A Szolgáltató felelős munkavállalói és az általuk felhatalmazott más személyek, valamint bármely külső munkatárs titkosságának biztosításáért.

12. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy az összegyűjtött személyes adatokat olyan formában dolgozzák fel, amely lehetővé teszi a Felhasználó ügyfeleinek azonosítását, csak a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig.

13. A Szolgáltató vállalja, hogy együttműködik és együttműködést biztosít a Felhasználónak annak biztosítása érdekében, hogy a Felhasználó megfeleljen a Felhasználó azon kötelezettségeinek, hogy reagáljanak a Felhasználó ügyfeleire a GDPR III. Fejezetében előírt jogaik gyakorlása során, ideértve a Szolgáltatóhoz való hozzáférés iránti bármely írásos kérelem értesítését is. törvény a Felhasználó GDPR szerinti kötelezettségeivel kapcsolatban. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények (a továbbiakban: „A személyes adatok védelméről szóló törvény”) módosításáról és egyéb kapcsolódó szabályozásokról.

14. A Szolgáltató vállalja, hogy együttműködik és együttműködést biztosít a Felhasználó számára az Art. GDPR 32–36, nevezetesen:

a) a feldolgozás biztonságának biztosítása;

b) értesítse a Személyes Adatvédelmi Hivatalt és az érintetteket, ha szükséges, a személyes adatok védelmének megsértéséről;

c) szükség esetén elvégzi a személyes adatok védelmének hatásvizsgálatát az adatkezelés személyes adatok védelmére gyakorolt hatásáról;

d) az adatkezelés megkezdése előtt konzultáljon a Személyes Adatvédelmi Irodával, ha a személyes adatok védelmére vonatkozó hatásvizsgálat azt mutatja, hogy egy ilyen adatkezelés magas kockázathoz vezetne, ha a Felhasználó nem hozna intézkedéseket ennek a kockázatnak a csökkentésére.

15. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely szükséges a Kbt. 28 GDPR, és biztosítani a Felhasználó együttműködését a személyes adatok védelme és ellenőrzése során, amelyet a Felhasználó vagy a Felhasználó által felhatalmazott könyvvizsgáló végez.

16. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót, ha a Szolgáltató véleménye szerint a Felhasználó által adott bármely utasítás megsérti a személyes adatok védelméről szóló személyes adatvédelmi törvényt, külön szabályozást vagy nemzetközi megállapodást, amelyre a Szlovák Köztársaság kötelezi.

17. A Szerződés lejárta és hatékonysága után a Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó döntése alapján személyes adatokat töröl, vagy személyes adatokat visszaküld a Felhasználónak, és törli a meglévő, személyes adatokat tartalmazó másolatokat, kivéve, ha a Szlovák Köztársaságot külön szabályozás vagy nemzetközi megállapodás írja elő. megköveteli az ilyen személyes adatok megőrzését.


8. A szolgáltató a Kbt. 13 A GDPR a felhasználót mint érintettet a következő információkról értesíti:

1. Szolgáltató azonosító adatai: GoMerch s.r.o. Šafárikovo námestie 7, 811 02 Pozsony. A Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása I. oszt. Sro, beillesztési szám: 137852 / B A szolgáltatóval az e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: info@gomerch.sk.

Személyes kapcsolat a tulajdonossal tiborjurisa01@gmail.com 

2. A személyes adatok kezelésének célját és jogalapját a 9.1. Pont határozza meg. e cikk rendelkezései;

3. A személyes adatok felsorolását a 9.1. Pont tartalmazza. e cikk rendelkezései;

4. Különleges esetekben, ha személyes adatok átadása harmadik fél részére vagy személyes adatok átadása harmadik országba szükséges a Szolgáltató Szolgáltatása érdekében, a Szolgáltató erről a tényről tájékoztatja a Felhasználót.

5. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljes időtartama alatt megőrzi a személyes adatokat.

6. A Felhasználónak joga van kérni a Szolgáltatótól az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítésének jogát, a személyes adatok törlésének jogát vagy a személyes adatok korlátozásának jogát, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás jogát. , valamint a személyes adatok továbbításának jogát.

7. Ha a felhasználó gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul dolgozzák fel, javaslatot nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására. törvény 100. §-a szerint.

8. A 9.1. Pontban említett személyes adatok megadása A felhasználók kötelesek megkötni a Szerződést és biztosítani a Szolgáltatást.


9. Információ az érintett személy jogairól - Felhasználó:

 A személyes adatokat szolgáltató személy (érintett személy - Felhasználó) az Art. 15–22. 34 GDPR a következő jogokat

1. Cikk alapján a személyes adatokhoz való hozzáférés joga. 15 GDPR: Az érintettnek joga van a Szolgáltatótól megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e. Az érintettnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és a 9.8. Pontban említett információkhoz.

2. A személyes adatok helyesbítésének joga az Art. GDPR 16: Az érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó helytelen személyes adatokat. A személyes adatok feldolgozásának célját illetően az érintettnek joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat.

3.A személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján: Az érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az érintett a törlés jogát gyakorolta, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat megszerezték vagy más módon feldolgozták,

b) az érintett visszavonja a beleegyezését, amely alapján a személyes adatokat feldolgozzák, és nincs más jogalap a személyes adatok kezelésére,

c) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és nincs érvényes jogalap a személyes adatok kezelésére, vagy az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen marketing céljából történő kezelése ellen,

d) a személyes adatokat illegálisan kezelik,

e) az oka a GDPR, a személyes adatok védelméről szóló törvény, egy külön rendelet vagy egy olyan nemzetközi megállapodás szerinti kötelezettség teljesítésének törlésének, amely a Szlovák Köztársaságot kötelezi,

f) személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások felajánlásával kapcsolatban szereztek be.


4. A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog az Art. GDPR 18: Az érintettnek joga van a Szolgáltatóhoz, hogy korlátozza a személyes adatok feldolgozását, ha:

a) az érintett tiltakozik a személyes adatok pontossága ellen olyan időszakban, amely lehetővé teszi a Szolgáltató számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

b) a személyes adatok kezelése törvénytelen, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett korlátozza azok felhasználását,

c) A szolgáltatónak már nincs szüksége személyes adatokra a személyes adatok feldolgozása céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez,

d) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, amíg meg nem vizsgálják, hogy a Szolgáltató jogos okai felülmúlják-e az érintett jogos okait. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az érintettet, akinek a személyes adatainak feldolgozását korlátozni fogják, a személyes adatkezelés korlátozásának feloldása előtt.

5. Art. Alapján A GDPR 19 alapján a Szolgáltató köteles az érintett kérésére tájékoztatni az érintettet azokról a címzettekről, akiknek a Szolgáltató értesítette a személyes adatok helyesbítését, a személyes adatok törlését vagy a személyes adatok kezelésének korlátozásait.

6. Cikk szerinti személyes adatok továbbításának joga. 20 GDPR: Az érintettnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megszerezni a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában adott át a Szolgáltatónak, és joga van átadni ezeket a személyes adatokat egy másik szolgáltatónak.

7. A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga az Art. GDPR 21: Az érintettnek joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen saját jogi helyzete alapján, mivel a személyes adatok feldolgozása közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges, vagy a feldolgozás törvényes célokból szükséges, a Szolgáltató vagy egy harmadik fél érdekei, beleértve az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotást. A szolgáltató csak akkor kezelheti tovább a személyes adatokat, ha bizonyítja a személyes adatok feldolgozásához szükséges jogos érdekeket, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival vagy érdekeivel, vagy a jogi igény érvényesítésének indokaival szemben. Az érintettnek joga van kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen marketing célú kezelése, ideértve a profilalkotást illetően is, amennyiben az a közvetlen marketingre vonatkozik.

8. Art. Alapján 22 A GDPR-nek joga van, hogy ne legyen olyan döntés tárgya, amely kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapul, ideértve a profilalkotást is, és amelynek joghatásai vannak őt érintő vagy hasonlóan jelentősen.

9. Art. Alapján A GDPR 34 alapján az érintettnek joga van a Szolgáltatót indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a személyes adatok megsértéséről, ha a személyes adatok védelmének ilyen megsértése a természetes személy jogainak magas kockázatához vezethet.

10. Információ szolgáltatása az érintett számára

1. A szolgáltató köteles az érintettet kérelme alapján tájékoztatni az Art. GDPR 13. cikk, valamint a 15–22. Cikk és az Art. 34 GDPR a személyes adatainak feldolgozásáról. Az információkat köteles papíralapon vagy elektronikus formában megadni, általában ugyanabban a formában, amelyben a kérelmet benyújtották. Az érintett kérésére a Szolgáltató az információt szóban is megadhatja, ha az érintett személy más módon igazolja személyazonosságát. Cikk szerinti jogainak gyakorlása során. A GDPR 15–22. Között köteles együttműködést biztosítani az érintett személy számára.

2. A szolgáltató köteles az érintettet a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül megadni az 1. pontban említett információkkal. Indokolt esetben a Szolgáltató ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatja, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát, akár többször is. A szolgáltató a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet az ilyen meghosszabbításról, a meghosszabbítás okaival együtt.

3. Az 1. pont szerinti információkat a Szolgáltató ingyenesen biztosítja.

4. Ha az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen annak ismétlődő jellege miatt, a Szolgáltató ésszerű díjat számíthat fel, figyelembe véve a tájékoztatás adminisztratív költségeit, vagy ésszerű díjat, figyelembe véve az értesítés adminisztratív költségeit, vagy ésszerű díjat. díj, figyelembe véve a kért intézkedés végrehajtásának adminisztratív költségeit.

11. Az érintett jogainak korlátozása

Az érintett jogainak korlátozásáról az Art. A GDPR 23. cikke és a személyes adatok védelméről szóló törvény 30. § A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, ha a korlátozás célja nem kerül veszélybe.


10. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A FOGYASZTÓVITÁK ALTERNATÍV MEGOLDÁSÁRÓL

Ha a fogyasztót nem elégíti ki az eladó panaszának kezelési módja, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette jogait, a fogyasztónak joga van az eladóhoz jogorvoslatért fordulni. Ha az eladó nemlegesként utasította el a jogorvoslati kérelmet, vagy a feladás napjától számított 30 napon belül nem válaszolt rá, a fogyasztónak joga van fogyasztói jogainak védelme érdekében AVR-szervezethez fordulni. Az alternatív vitarendezés tárgyai a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk), vagy más szervezetek, amelyek szerepelnek az alternatív vitarendezés tárgyainak listájában, amelyet a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma vezet. Határokon átnyúló vita esetén a fogyasztónak joga van kapcsolatba lépni az Európai Fogyasztói Központtal (www.esc-sr.sk), amely kézbesítési címet, elektronikus címet vagy telefonos kapcsolattartást ad neki az illetékes AVR-szervnek. a vita rendezéséért.


11. ZÁRÓ INFORMÁCIÓK

A szolgáltatások nyújtásának felügyeletét a Pozsonyi Pozsonyi Kerületi Igazgatóság és a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet végzi.


Ezeket az általános feltételeket és az azok alapján megkötött összes adásvételi szerződést a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályok szabályozzák.


Pozsonyban 2018.06.01Hozzájárulás a sütik használatához

A cookie egy rövid szöveges fájl, amelyet egy meglátogatott webhely elküld az Ön böngészőjének. Ez lehetővé teszi a webhelyek számára, hogy emlékezzenek a látogatásra vonatkozó információkra, például az Ön által preferált nyelvre és egyéb beállításokra. Így a webhely következő látogatása könnyebb és eredményesebb lehet. A sütik fontosak. Nélkülük az internet böngészése sokkal nehezebb lenne.


A sütiket számos célra használjuk. Ezeket például a Biztonságos Keresés beállításainak tárolására, releváns hirdetések kiválasztására, a webhely látogatóinak számának nyomon követésére, az új szolgáltatások iránti regisztráció megkönnyítésére és az információk védelme érdekében használjuk.


Tekintse meg a Google által használt sütik típusainak listáját, és ismerje meg, hogy a Google és partnerei hogyan használják ezeket a sütiket a hirdetésekben. Ez az adatvédelmi irányelv elmagyarázza, hogy a Google miként védi az Ön személyes és egyéb adatait, amikor sütiket használ.


TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A FOGYASZTÓVITÁK ALTERNATÍV MEGOLDÁSÁRA

Ha a fogyasztót nem elégíti ki az eladó panaszának kezelési módja, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette jogait, a fogyasztónak joga van az eladóhoz jogorvoslatért fordulni. Ha az eladó nemlegesként utasította el a jogorvoslati kérelmet, vagy a feladás napjától számított 30 napon belül nem válaszolt rá, a fogyasztónak joga van fogyasztói jogainak védelme érdekében AVR-szervezethez fordulni.


Az alternatív vitarendezés tárgyai a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk), vagy más szervezetek, amelyek szerepelnek a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési tárgyak listájában. Határokon átnyúló vita esetén a fogyasztónak joga van kapcsolatba lépni az Európai Fogyasztói Központtal (www.esc-sr.sk), amely kézbesítési címet, elektronikus címet vagy telefonos kapcsolattartást ad neki az illetékes AVR-szervnek. a vita rendezéséért.A TERMÉK VÉLETLEN KÁROK ELLENI BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


1. SZERVEZETEK:

Biztosító - gomerch.sk

Szerződő - gomerch.sk


Biztosított - bármely természetes vagy jogi személy, aki teljesítette a biztosításba lépés feltételeit; annak a Tételnek a tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, amelyre a biztosítás vonatkozik, a biztosított egyben az a személy is, akire a Tételre vonatkozó tulajdonjog a biztosítás felmerülését követő időszakban a biztosítási időszak végéig átment.


2. BIZTOSÍTÁSI TÁRGY ("ESET")

„Tétel”: a Biztosított által a Szerződő által online áruházán vagy más üzleti csatornán keresztül megvásárolt áruk, amelyeket a Biztosított átvett a Szerződő működésében, a postahivataltól vagy más kézbesítési szolgáltatástól. A feltétel az, hogy a Tétel vételárát teljes egészében kifizették, a Biztosított a Tárgy megvásárlásakor közvetlenül vagy a Szerződő további ajánlatával ( resicitációs program).

A biztosítás nem terjed ki a vásárlás során megrongálódott dolgokra és a Biztosítottnak történő továbbértékesítésre. A biztosítás csak olyan dolgokra köthető, amelyekre a Biztosító honlapján engedélyezett.


A díjat a Tételre a Szerződő honlapján feltüntetett összeg adja, és a Biztosított a Tárgy megvásárlásakor megismeri, és a Típus fajtája, modellje, típusa és ára adja, beleértve a tételt. ÁFA. A prémium egyszeri prémium.


3. VÉLETLEN BETEGSÉGEK BIZTOSÍTÁSA

A balesetbiztosítás a Tárgy megvásárlását követő időszakra terjed ki, és a Tárgy megvásárlásától számított 1 évre köthető


5. A BIZTOSÍTÁS MEGINDÍTÁSA

A biztosítás a Cikk megvásárlásakor keletkezik. A biztosítás feltétele a biztosítási díjak befizetése. A biztosítás eredetének igazolása a Tárgy megvásárlásáról szóló dokumentum, amelyen feltüntetik a Típus típusát, modelljét, típusát, sorozatszámát és árát, valamint a díj összegét. A Cikk megvásárlásának igazolása feltünteti a biztosítás dátumát is.

A reszikciós biztosítási program használatakor a biztosítás további megvásárlásának napján merül fel. A biztosítás feltétele a biztosítási díjak befizetése. A Biztosítottnak elektronikusan visszaigazolást küldenek a biztosítás megkötéséről, feltüntetve a Típus típusát, modelljét, típusát, sorozatszámát és árát, valamint a díj összegét.

A Biztosított ezennel elfogadja a jelen Feltételekben meghatározott biztosítási feltételeket, ha a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 14 napon belül nem mondanak le a szerződésről. A dolgok megvásárlását nem a biztosítás, hanem a biztosítás a tárgyak megvásárlásától függ.


6. A BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE

A 2. részben meghatározott esetek kivételével a Biztosítási Feltételek 9. cikke a következő esetekben szűnik meg:

a) a baleseti kárbiztosítás utolsó napjának lejártakor;

. b) annak a cikknek a kihalása vagy ellopása, amelyre az okmányt kiállították

a vásárlásról;

. c) biztosítási ellátások készpénzben történő nyújtása;

. d) az adásvételi szerződés hatályos elállása a törvényben

a Cikk garanciális hibája miatt; ilyen esetben a Biztosító megtéríti a befizetett díj egy részét; ha egy biztosítási eseményt már igényeltek a biztosítótól, a díj arányos részét nem térítik vissza;

. e) abban az esetben, ha a Tárgy, amelyre a biztosítás vonatkozik, a baleseti károk biztosításakor kicserélődik.

A biztosítás azonban nem jár le a következő esetekben:

Abban az esetben, ha az ügyfél sikeresen igényelte a Tárgy törvényi jótállásból eredő kijavítását, a biztosítás nem jár le, a továbbiakban a pótló Tételre vonatkozik, és a megállapodott biztosítási idő nem változik.

Abban az esetben, ha az ügyfél a törvényi jótállásból eredő Tételcsere jogát sikeresen gyakorolta, a biztosítás nem jár le, tovább érvényes a pótló Tételre és a megállapodott biztosítási idő nem változik.

Abban az esetben, ha a biztosítás által fedezett Tételek a baleseti károk biztosításának ideje alatt javításra kerülnek, a biztosítás nem jár le és a megállapodás szerinti biztosítási idő nem változik.


7. A BIZTOSÍTÁS HATÁLYA

A baleseti károk biztosítása magában a Tételen elszenvedett pénzügyi veszteséget fedezi, amelyet a Tétel mechanikus korlátozása vagy funkcionalitásának elvesztése okoz, a külső erők hirtelen és véletlen hatására a Tételre, amely a biztosítás egyeztetett időszaka alatt következik be.


Az Áruk véletlen sérülése nem minősül az eladó törvényes garanciájával vagy a gyártó által vállalt jótállás hatálya alá tartozó Áruk meghibásodásának.


BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY ÉS BIZTOSÍTÁS

A biztosítási esemény véletlen tény, amely összefügg a Biztosító azon kötelezettségével, hogy a Biztosítottnak biztosítást kell nyújtania a Tárgy pénzügyi vesztesége által okozott károkért, vagy a Biztosító azon kötelezettségével, hogy a Biztosított számára pótlást biztosítson, vagy a Biztosító azon kötelezettségével, hogy javítsa a Biztosítót. Tétel.


Pénzügyi veszteség olyan költségek vagy pénzügyi károk bekövetkezése, amelyek a Biztosítottnál magára a Tételre vonatkoznak annak a Tételnek a véletlen károsodása miatt, amelyre a biztosítás vonatkozik. A biztosítás nem fedezi az eset közvetlen vagy közvetett módon összefüggő kárait, amelyek a jelen eset véletlen károsodása következtében keletkeztek.


A Tárgy véletlen károsodásával okozott károk biztosítási kártérítésének határértéke a Tétel időára, amely a Tétel ára a biztosítási esemény bekövetkezésekor. Ezt úgy kell meghatározni, hogy az Áruk vételárából levonják az Áruk vásárlásának napjától számított minden megkezdett hónap vételárának 2% -át. Baleseti károk biztosítása esetén a kártérítési korlát a biztosítás minden egyes évében legfeljebb kétszer alkalmazható.


9. RÉSZVÉTEL

A baleset- és lopásbiztosítás az ÁFA vételárának 10% -ának együttes befizetésével történik. Abban az esetben, ha áfa-fizető biztosított, a vételár áfa nélküli 10% -ának együttes befizetéséről állapodnak meg.

10. ELJÁRÁS SÉRÜLÉS ESETÉN

a) A kárkezelő utasításai szerint a biztosítottnak meg kell érkeznie a kapcsolattartóhoz, ahol igazolást kell benyújtania a Tárgy és a sérült Tárgy megvásárlásáról. Az eset ellopása esetén be kell nyújtania a bűnüldöző hatóság az eset lopásáról értesítő dokumentumának másolatát is (abban az esetben, ha a káresemény külföldön történt, a vonatkozó dokumentum egy példányát hivatalosan igazoltan) fordítás cseh, szlovák vagy angol nyelvre). A Tárgy ellopása esetén a biztosított köteles utólag benyújtani a büntetőeljárásban kiadott tétel elhalasztásáról szóló határozat másolatát (amennyiben külföldön történt veszteségesemény, a vonatkozó dokumentum másolatát hivatalos hiteles fordítás cseh, szlovák vagy angol nyelvre).


b) A biztosító felméri, hogy felmerült-e a kártalanításhoz való jog, és dönt a kártalanítás legmegfelelőbb módjáról. Döntéséről értesíti a Szerződőt és a Biztosítottat egyaránt.

A biztosítási ellátások teljesítésének lehetséges módjai, amelyek közül a biztosítási kárbiztosító választja, a következők:

Véletlen kár

- ha a Tárgy javítható, a biztosított megkapja a Tárgy javítását, és ezt követően a Tárgy a Biztosított kapcsolattartó pontján keresztül visszakerül a Biztosítotthoz, de csak azzal a feltétellel, hogy a vételár 10% -ának együttes befizetése a Tétel fizetett (a telepítés nem tartalmazza az eredeti vagy új szoftver vagy frissítések telepítését, és az adatok kártérítés nélkül elveszhetnek a javítás részeként); vagy

- ha a Tárgy teljesen megsemmisült, vagy hatástalan lenne, a Biztosított számára pótcserét kell biztosítani, amelyet átadnak a Szerződő kapcsolattartójának, de csak az előleg 10% -os önrészének előzetes befizetése esetén. a Tétel vételára. Abban az esetben, ha helyettesítő esetet biztosítanak, az eredeti esetet nem adják vissza a biztosítottnak; vagy

- ha a Cikk javítása vagy cseréje nem célravezető, a Biztosított a feltételek 1. rész 8. pontjának megfelelően meghatározott összegben készpénzben fizeti ki a biztosítási díjat, miután levonta az önrész 10% -át. a Tétel vételárát. A biztosítási kártérítést bankszámlára történő átutalással fizetik ki, vagy a Biztosított számára hitelkötelezettséget állítanak ki a Szerződő kapcsolattartójánál. Pénzbeli teljesítés esetén az eredeti esetet nem juttatják vissza a Biztosítotthoz.


11. KIZÁRÁSOK A BIZTOSÍTÁSBÓL

A balesetbiztosítás nem terjed ki:


javítja azokat a tételeket, amelyekre a törvényi garancia vagy a gyártó / eladó által adott garancia vonatkozik;

az áruk gyártási hibája;

normális kopás, a karbantartás elhanyagolása;

a nem megfelelő javítás vagy karbantartás által okozott tételek;

a Tárgy károsodása, amelyet a Tárgynak a gyártó utasításainak vagy a Tárgy rendeltetésének ellentmondó használata okoz, beleértve a gyártó által nem jóváhagyott tartozékok használatát is;

vagyoni károk tűzkezelés, villámcsapások, földrengések, viharok, robbanások vagy áradások következtében;

 vagyoni kár polgári nyugtalanságok, háborús események vagy sugárterhelés miatt;

 a cikk vagy annak egy részének elvesztése;


minden olyan kárért, amelyet életbiztosítás, egészség vagy egyéb vagyon okozott, a biztosított tételtől eltérően, később és / vagy a Tétel károsodásával ok-okozati összefüggésben, még abban az esetben is, ha a Biztosító biztosítási ellátások nyújtására köteles.A biztosítónak joga van csökkenteni vagy akár teljes mértékben elutasítani a biztosítási kártérítést, ha a pénzügyi veszteség súlyos gondatlanság következtében következett be, amennyiben:

a) a Tárgy szándékos vagy gondatlan vagy gondatlan gondatlansága / gondatlansága által okozott kár, amely a Biztosított szándékosan vagy gondatlanságából / gondatlanságából származott;

b) harmadik fél, gyermek vagy háziállat által okozott kár az Árukban;

c) az áruknak a harmadik személy általi elszállítása során a kárt okozó károk a szer a kár helye, ideértve a közvetlenül vagy közvetetten a sérült Tétel szállításához kapcsolódó károkat is.


2. RÉSZ - ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

1. CIKK

A biztosítás tárgya

A vagyonbiztosítás tárgya a jelen szerződéses rendelkezésekben meghatározott vagyon (Ügy).


2. CIKK

Biztosítási érték és biztosítási összeg

1. A biztosítási érték a lehető legnagyobb vagyoni kár, amely egy biztosítási esemény következtében bekövetkezhet, és meghatározó a biztosítási összeg meghatározásakor.

2. A biztosítási időszak alatti biztosítási értéket az időár fejezi ki. Ezt úgy kell meghatározni, hogy az Áruk vételárából levonják az Áruk vásárlásának napjától számított minden megkezdett hónap vételárának 2% -át.

3. A biztosítás értékét a biztosítás megkötésekor annak a Tételnek a vételáraként határozzuk meg, amelyért a Biztosított megvásárolja a Szerződőtől.

4. A Szerződő köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a Biztosítót a megkötött biztosítással kapcsolatos bármilyen változásról. A Tétel biztosított értékének a Biztosított általi növekedését (pl. Javításával) nem vesszük figyelembe.

5. A kártérítés felső határát a biztosítási összeg határozza meg, amelyet a Tétel biztosítási értéke határoz meg a biztosításának megkötésekor, és amelyet a Szerződő javaslata és felelőssége határoz meg a biztosíték vételárának megfelelő összegben. Tétel a biztosítás megkötésekor. A biztosítónak joga van a biztosítás megkötésekor megvizsgálni a biztosított vagyon értékét. A kártérítési határérték egy biztosítási eseményre vonatkozik, hacsak másként nem állapodunk meg.


3. CIKK

Területi hatály

A Biztosító biztosítási ellátásokat nyújt a Szlovák Köztársaságban, t. j. abban az országban, ahol a biztosított megvásárolta a Biztosítás tárgyát képező Tárgyat, függetlenül attól, hogy hol történt a Tétel károsodása.


4. CIKK

A biztosítás eredete és változásai, részvétel

1. A Biztosító vállalja, hogy a Biztosított részére biztosítási kártérítést nyújt a biztosítás által fedezett baleseti esemény (biztosítási esemény) esetén, és a Biztosított vállalja, hogy a Biztosítónak díjat fizet.

2. A Biztosított azzal, hogy elfogadja a biztosítási ajánlatot az ajánlatban meghatározott összegű díj megfelelő időben történő megfizetésével, a Biztosítottnak a biztosítási szerződés írásbeli formáját fenntartottnak kell tekintenie.

3. A biztosítás abban a pillanatban keletkezik, amikor a biztosított megvásárolja a Tárgyat, és ez a Tárgy megvásárlásáról szóló bizonylaton feltüntetett időpont, egyúttal a jelen szerződéses rendelkezésekben meghatározott feltételek teljesülnek. A biztosított ezennel csatlakozott a jelen szerződéses rendelkezésekben meghatározott biztosítási feltételekhez, kivéve, ha a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 14 napon belül a szerződéstől elállnak.

4. A biztosítás minden feltételét a jelen szerződéses rendelkezések rögzítik.

5. A biztosítás az ÁFA vételárának az áruk vételárának 10% -ának együttes részvételével történik. Abban az esetben, ha a biztosított áfafizető, az áfa nélküli vételár 10% -ának együttes részvétele megkötésre kerül.


5. CIKK - A JOGOSULTOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A JOGOSULTOKNAK ÉS A BIZTOSÍTOTTAKNAK

1. A Szerződő és a Biztosított a Biztosító beleegyezése nélkül nem tehet semmit, amely növelné a biztosítási kockázatot, veszélyt, vagy lehetővé tenné harmadik fél számára ezt. Ha ezenkívül megállapítja, hogy a biztosítási hozzájárulás nélkül megengedte a biztosítási kockázat, a veszély növekedését, vagy hogy a biztosítási kockázat vagy kockázat akaratától függetlenül növekedett, köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a Biztosítót. Ha a Biztosított külföldi biztosítási kockázat, veszély, a Biztosított viseli ezt a kötelezettséget.

2. A biztosított köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási esemény ne következzen be. Ha a biztosítási esemény már bekövetkezett, a Biztosított köteles olyan intézkedéseket megtenni, hogy a keletkezett kár ne növekedjen.

3. A biztosított köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a Biztosítót a Kárkezelőn keresztül, vagy adott esetben a Biztosítón keresztül, hogy bekövetkezett a káresemény, annak valós bekövetkeztét és következményeinek kiterjedt magyarázatát megadni, a szükséges dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a Biztosító számára a károk kivizsgálását, beleértve a biztosított tárgy ellenőrzését.

4. A Biztosított köteles a Biztosított tárgyat megfelelően gondozni, megfelelő műszaki állapotban tartani, csak a gyártó által meghatározott célra használni stb.

5. A biztosított köteles a káresemény okozta állapotot szabad akaratából megváltoztatni.


6. A Szerződő és a Biztosított köteles biztosítani a Biztosítót a káresemény okainak meghatározásához, a bekövetkezésének és mértékének valódi magyarázatához, valamint a Biztosító által megkövetelt szükséges dokumentumok benyújtásához.


6. CIKK - A BIZTOSÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Biztosító köteles biztosítani a jelen Feltételek elektronikus továbbítását a Biztosítotthoz. A Feltételek elvesztése esetén a Biztosító a biztosított kérésére biztosítja azok újraküldését. Az Általános Szerződési Feltételek a Szerződő honlapján is elérhetők.

2. Távkereskedelem formájában történő biztosítási szerződés megkötése esetén a Biztosító köteles a biztosítási szerződést, beleértve a biztosítási feltételeket és a biztosítási szerződés összes mellékletét, késedelem nélkül eljuttatni vagy elküldeni az elfogadott kommunikációs eszközre. a biztosítási szerződés megkötése.

3. A Biztosító köteles lehetővé tenni, hogy a Szerződő és a Biztosított megvizsgálja a Biztosítónak a vizsgált káreseményre vonatkozó dokumentumait és azok másolatát megszerezze.

4. A Biztosító köteles a Szerződő vagy a Biztosított kérésére visszaküldeni a Biztosítónak a biztosítás megkötésére vagy a káresemény kivizsgálása kapcsán kölcsönzött dokumentumokat.


7. CIKK - BIZTOSÍTÁSI POLITIKA ÉS A BIZTOSÍTÁS IDŐTARTAMA

1. A díj a biztosítás jutalma. A biztosító biztosítási díjakhoz való joga a biztosítási szerződés megkötésének napján keletkezik.

2. A díjakat egyszeri díjakként kötik meg.

3. Biztosítási díjak befizetése az egyes biztosítási időszakokra a teljes időszakra

a biztosítás a vételi bizonylaton szerepel, amire a biztosítás

vonatkozik, és az Áruk vásárlásakor a biztosítás teljes időtartamára egyszer fizetendő.


8. CIKK - A BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE

Vagyonbiztosítás lejár:


. a) távbiztosítás útján történő biztosítás megkötése esetén a biztosított jogosult indokolás nélkül elállni a biztosítási szerződéstől a biztosítási szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül, vagy attól a naptól számítva, amikor a biztosítási feltételek létrejöttek. közölték vele, biztosítási szerződés;


. b) ha a biztosított eláll a távértékesítés útján kötött biztosítás alól, a biztosító indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a visszavonás hatálybalépésétől számított harminc napon belül visszafizeti a részére fizetett díjakat; ugyanakkor joga van levonni a biztosításból azt, amit már teljesített.


9. CIKK - KÁR ÉS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

1. A káresemény olyan kár bekövetkezése, amely a kártérítéshez való jog oka lehet.

2. Biztosítási esemény: olyan káresemény, amelyhez kapcsolódik a Biztosító biztosítási kártérítési kötelezettsége.


10. CIKK - BIZTOSÍTÁS

1. A kártérítéshez való jog mindig a biztosítottra vonatkozik.

2. A biztosító köteles biztosítási kártérítést nyújtani a biztosítási feltételekben és a biztosítási szerződésben meghatározott mértékben és feltételek mellett.

3. A biztosítási események biztosítója a káresemény bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi a szükséges vizsgálatot annak biztosítása érdekében, hogy fennálljon-e a biztosító biztosítási kártérítési kötelezettségének mértéke. A nyomozás a Biztosított értesítésével fejeződik be annak eredményeiről; kérésére a Biztosító maga indokolja írásban a biztosítási kár összegét, vagy annak elutasítását. Az írásbeli nyomtatvány megmarad, még az elektronikus levelezés esetén is.

4. A biztosítási kártérítés a vizsgálat befejezésének napjától számított tizenöt napon belül fizetendő.

5. Időszakos vagyonbiztosítás esetén a Biztosító az időár összegében nyújtja a kártérítést, de nem haladhatja meg a megállapodás szerinti biztosítási összeg vagy a kártérítés határát.

6. A biztosító a biztosítási kártérítést abban a pénznemben nyújtja, amelyben a Tételt megvásárolták, és a befizetett díjat.


11. CIKK

Személyes adatok feldolgozása és kommunikáció


1. A biztosító a személyes adatok kezelésére köteles a sz. 101/2000 Coll., A személyes adatok védelméről.

2. A Szerződő vállalja, hogy a Biztosító a biztosításával kapcsolatos információkat az információs rendszerben tárolja. Az információs rendszer célja az adatok összegyűjtése és feldolgozása az ügyfelek védelme, valamint a biztosítótársaságok védelme és statisztikai célokból.

4. A szerződő beleegyezik az információk elektronikus kommunikáció útján történő elküldésébe, amennyiben a biztosítási szerződésben elektronikus címet vagy telefonszámot adott meg. Az így küldött információk csak tájékoztató jellegűek, és önmagukban nem okozják a biztosítás megváltozását vagy megszűnését. Ez a hozzájárulás a biztosítási időszak alatt bármikor visszavonható.


12. CIKK - SZÁLLÍTÁS

1. A Biztosító dokumentumait postai úton, ill a biztosító alkalmazottai vagy a biztosító által felhatalmazott más személy a biztosító által ismert utolsó címre.


2. A Biztosító által a Biztosítottnak, a Biztosítottnak (a továbbiakban: Címzett) postai úton, ajánlott küldeményként elküldött dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a következő napon:

b) a szállítmány átvételének megtagadása,

c) a szállítmány visszaküldhetetlen kézbesítése, kivéve, ha a címzett ezen a címen azonosítható, vagy ha a címzett megváltoztatta lakóhelyét, és a küldemény átadása nem lehetséges.


3. Ha a címzettet nem találták meg, és a biztosító okmányát a futár letétbe helyezte a postán, akkor az iratot a letéti időszak utolsó napján kézbesítettnek kell tekinteni, még akkor is, ha a címzett nem tudott erről a letét.


13. CIKK - A FELTÉTELEK Értelmezése

1. Az egyszeri díjat a biztosítás teljes időtartamára állapítják meg. Eltérő megállapodás hiányában az egyszeri díjat a biztosítás megkezdésének napján kell megfizetni.

2. A kártérítési határ a Biztosító kártérítésének felső határát jelenti.

3. Távkereskedelem: a biztosítási szerződés megkötése olyan formában, amelyben a kommunikációs eszközöket a szerződő felek egyidejű fizikai jelenlétének szükségessége nélkül használták.

4. A biztosítási összeg megegyezik a biztosított tétel biztosítási értékével a biztosítási szerződés megkötésekor. Ennek összegét a Biztosító javaslata alapján határozzák meg a biztosítási szerződésben.

5. A biztosítási kockázat a biztosítási esemény egyik lehetséges oka.

6. Biztosítási kockázat: a biztosítási kockázat által okozott biztosítási esemény bekövetkezésének valószínűsége.

7. E biztosítás szempontjából a biztosítási év tizenkét egymást követő naptári hónap időtartamát jelenti. Az első biztosítási év a biztosítási szerződésben a biztosítás kezdeteként meghatározott napon kezdődik.

8. A biztosított minden olyan természetes vagy jogi személy, aki teljesítette a jelen szerződéses rendelkezésekben meghatározott feltételeket, vagy ha a biztosítás tárgyát képező Tétel tulajdonjoga megváltozik, az is, akire a Tétel tulajdonjoga a biztosítás utáni időszakban a biztosítási időszak végéig elhalad.

9. E biztosítás alkalmazásában a fogyasztó az a természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytat.

10. Viszonteladás: a Tárgy értékesítése a Biztosított számára üzleti tevékenysége körében más személyek számára.

11. A Tárgy elvesztése az a helyzet, amikor a biztosított akaratától függetlenül elvesztette a Tárgy elidegenítésének lehetőségét, nem tudja, hol található a Tárgy, vagy hogy a Tétel egyáltalán létezik-e még.


14. CIKK - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. november 1-jén lépnek hatályba

1 - E

Márkák